WAME helpt met voorbereiding op de AVG
Geplaatst op: 06-03-2018

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe wetgeving over privacy, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, GDPR), van toepassing. Met veel van onze klanten hebben wij al voorbereidingen hiervoor getroffen. Is uw organisatie nog niet voorbereid op de nieuwe wet dan begint de tijd te dringen. Met de AVG worden persoonsgegevens en de rechten omtrent privacy beter beschermd. Bijna alle organisaties krijgen met de AVG te maken. Als u bijvoorbeeld een loonadministratie systeem gebruikt voor uw personeel, of een e-maillijst van klanten bijhoudt, verwerkt u al persoonsgegevens.

Zodra de AVG volledig van toepassing is, is uw organisatie verantwoordelijk om te kunnen aantonen dat u zich aan deze wet houdt. De AVG heeft daarnaast zeer hoge maximale boetes gespecificeerd voor organisaties die niet aan deze wet voldoen. Alhoewel de meeste organisaties met de AVG te maken krijgen, valt voor veel organisaties de impact best mee. Verzamelt u alleen kleinschalig persoonsgegevens ter ondersteuning van uw werkzaamheden, dan kan het opstellen van een verwerkingenregister al voldoende zijn. Verzamelt u bijvoorbeeld bijzondere persoonsgegevens (medische gegevens, gps-locaties, etc.) dan zijn er meer eisen waar u aan moet voldoen. Breng dus optijd in kaart welke gegevens u verzamelt zodat u weet welke overige voorbereidingen u moet treffen.

Heeft u hulp nodig bij de voorbereidingen op de AVG? Wij hebben een handig stappenplan ontwikkeld om gestructureerd de belangrijkste voorbereidingen te treffen. Dit beperkt zich niet alleen tot door ons ontwikkelde applicaties, maar is van toepassing op uw hele organisatie. Ook hebben wij voor onze klanten een handig online systeem beschikbaar voor het uitvoeren van een risicoanalyse voor informatiebeveiliging.  Wij kunnen u bij dit traject begeleiden en helpen met het opzetten van uw verwerkingenregister en indien nodig het uitvoeren van een data protection impact assessment.

Neem voor ons (gratis) stappenplan of een inventarisatie afspraak contact op met Menno van der Werff via 053 - 711 4001 of info@wame.nl
 

Let op: Bevat uw systeem persoonsgegevens? Dan is een verwerkersovereenkomst noodzakelijk voor ondersteuning door WAME.

Vanaf 25 mei 2018 bieden wij voor systemen die persoonsgegevens verwerken alleen nog ondersteuning als u hiervoor met ons een verwerkersovereenkomst heeft afgesloten. Volgens de AVG bent u als eigenaar van het systeem verplicht om een verwerkovereenkomst af te sluiten met andere partijen die toegang hebben tot de persoonsgegevens. Heeft u hier vragen over, neem dan op tijd contact met ons op, zodat wij u ook na 25 mei 2018 kunnen blijven ondersteunen.

WAME helpt met voorbereiding op de AVG